• Centralna lokacija

  Najbliži Europi

  Na zemljopisnoj karti Umag je najzapadnija turistička destinacija u Hrvatskoj i najbliža Europi.

 • Raznovrsni turistički sadržaji

  Vrhunska ponuda

  Na turističkoj karti Umag je hrvatsko turističko središte sa raznolikom i bogatom turističkom ponudom.

 • Ljepote Mediterana

  Aktivni odmor

  Sa svojom raznolikom ponudom jedno je od najzanimljivijih turističkih odmarališta na Jadranu.

 • Kulturna baština

  Stara jezgra

  Umag sa svojom starom povjesnom jezgrom spada među najljepše gradove Istre i Jadrana.

 • 1